Ryslinge Vandværk er privat ejet på andelsbasis.

Vandværket er grundlagt i 1934 på en lokalitet på Rødamsvej, og i 1972 flyttet til den nuværende placering på en stor grund i udkanten af byen, Gråbjergvej 17, lige overfor Ryslinge Friskole.

Vandværket råder over 2 boringer, hvor vi har adgang til rigelige vandmængder, og heldigvis endnu uden væsentlige tegn på sundhedsskadeligt indhold.

Indvindingsområdet udgøres af en underjordisk sø i ca. 20 meters dybde. Mellem råvandet og jordoverfladen er der et betydeligt lag af tæt ler, hvilket vi forventer vil være med til at holde forurening fra vort gode vand.

På vandværkets grund er begge boringer placeret, og råvandet ledes ind i bygningen, hvor vandet iltes og filtreres inden det lagres i rentvandstanken. Herfra pumpes vandet ud i ledningsnettet med konstant tryk.

Ryslinge Vandværks ledningsnet er forbundet med både Kværndrup og Gislev, således at der er gensidig stand by funktion. - Hvis ét værk får driftstop kan trykket opretholdes fra de 2 andre.
Den samlede kapacitet er så stor at ét værk er i stand til at levere 80 % af alle 3 værkers normale forbrug i de hårdest belastede perioder!

Ud over boringer og teknikhus samt rentvandstank har Vandværket udlejet et antal kolonihaver - der naturligvis drives økologisk.

Sidst men ikke mindst er der et fint samarbejde mellem Ryslinge Rideklub og Vandværket omkring en ridebane på Vandværkets grund.